ODLUKA O NAJMU

GRADSKI STANOVI Renta će koštati 1500 kuna

Na iduću sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u četvrtak ići će Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika.

Ovom odlukom tako se omogućuje da stanovi idu u najam na vrijeme od deset godina s mogućnošću kupnje istih.

Najamnina bi iznosila 1500 kuna. Javni poziv vrijedit će za sve one koji nisu navršili 46 godina. Lokacija i kvadratura stanova bit će objavljeni u Javnom pozivu. No, jasno je kako se tu radi o stanovima u Mokošici, koji su prvi koji će se se dodijeliti po tzv. modelu 'Dubrovačke stanogradnje'.

Nakon što gradski vijećnici donesu Prijedlog odluke, uslijedit će dakle raspisivanje samog natječaja za dodjelu POS stanova.

Uvjeti su tako da podnositelji zahtjeva nemaju riješeno stambeno pitanje niti zemljište, bilo građevinsko ili poljoprivredno, u svom vlasništvu ili suvlasništvu, nekretninu ne iznajmljuju, ali i ne koriste gradski stan.

Također, ne smiju imati automobil ili brod čija vrijednost prelazi 300 tisuća kuna, a jedan od uvjeta je i da stan ili kuću u zadnjih 15 godina nisu nekome prodali ili iznajmili. Moraju imati prijavljeno preebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje sedam godina ili 18 godina s prekidima. Također, podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju duga po osnovi javnih davanja.

Sve uvjete pročitajte OVDJE.

Komentiraj članak

Komentari