Golf na Srđu

Golf na Srđu: Igor Legaz zatražio očitovanje Ministra Bauka oko nelogičnog referendumskog pitanja

Profesor matematike iz Dubrovnika, Igor Legaz, obratio se aktualnom Ministru uprave Arsenu Bauku, zatraživši objašnjenja vezana za nelogičnosti koja proizilaze iz formulacije referendusmkog pitanja o gradnji ‘Golf parka Dubrovnik’ na platou Srđa. Upit prenosimo u cjelosti!

Molim Vas, gospodine Bauk, ne kao ministra, nego kao kolegu, profesionalnog matematičara, da 'nematematičarima' objasnite nelogičnosti u formulaciji eventualnog referendumskog pitanja.

Pitanje glasi: ‘Jeste li za usvajanje urbanističkog plana uređenja kojim se, uz izgradnju igrališta za golf, dozvoljava i izgradnja smještajnih kapaciteta s ležajevima (vila, hotela i apartmana) na platou brda Srđ’

Ako je odgovor DA, dakle ako JESMO za usvajanje urbanističkog plana uređenja kojim se, uz izgradnju igrališta za golf, dozvoljava i izgradnja smještajnih kapaciteta s ležajevima (vila, hotela i apartmana) na platou brda Srđ, gradsko vijeće odmah može usvojiti predloženi UPU.

Ako je odgovor NE, dakle NISMO za usvajanje urbanističkog plana uređenja kojim se, uz izgradnju igrališta za golf, dozvoljava i izgradnja smještajnih kapaciteta s ležajevima (vila, hotela i apartmana) na platou brda Srđ? U tom slučaju gradsko vijeće može: A - odbiti UPU u cijelosti, B - može usvojiti dio UPU (koji se odnosi na gradnju igrališta za golf) i odbiti dio UPU (koji se odnosi na izgradnju smještajnih kapaciteta), C - može usvojiti dio UPU (koji se odnosi na izgradnju smještajnih kapaciteta) i odbiti dio UPU (koji se odnosi na gradnju igrališta za golf), D - ne smije usvojiti UPU u cijelosti.

S poštovanjem, Igor Legaz, profesionalni matematičar

P. S. Negacija konjunkcije je disjunkcija negacija. Simbolički (De Morgan): ¬(A ∧ B) ⇔ ¬A ∨ ¬B.

Komentari

Komentiraj članak

Komentari