20. U OVOM SAZIVU

Gledajte uživo sjednicu Gradskog vijeća! (LIVE STREAM)

Sjednica Gradskog vijeća, 20. u ovom sazivu, počela je u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada, a tijek pratite uživo na live streamu Dubrovačkog dnevnika.

TIJEK SJEDNICE

11:10 Željko Raguž (DUSTRA) kao predsjednik Mandatnog odbora izvijestio je kako je Ljubomir Nikolić (KLGB Srđ je Grad) stavio svoj mandat u mirovanje, a kako ga u vijećničkim klupama mijenja Nikša Selmani. Selmani je prisegnuo kao novi vijećnik. 

11:10 Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika povučen je s dnevnog reda. 

 

D n e v n i  r e d

1.    Izvješće Mandatnog odbora.

2.    Vijećnička pitanja.

3.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

4.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

5.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

6.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

7.    Prijedlog odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto.

8.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini.

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnog obroka u Dječjim vrtićima Dubrovnik.

10.  Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi sanacije postojećeg spoja ribnjaka s morem na dijelu čest. zem. 1347/1 k.o. Gruž.

11.  Prijedlog odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

12.  Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika.

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre.

15.  Prijedlog programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

16.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

17.  Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje gradonačelnika Mata Frankovića podnijeti Prijavu za sudjelovanjem u javnom nadmetanju prema Javnom pozivu za kupnju dionica trgovačkog društva UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik.

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa ulaganja Grada Dubrovnika u Luku Dubrovnik d.d.

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj

uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 12m2.

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj

uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 615/8 k.o. Gruž, površine 16m2.

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj

uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 945/3 k.o. Obuljeno, površine 17m2.

22.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Ivice Zeka za izgradnju niske samostojeće građevine stambene namjene s bazenom na građevnoj čestici koja nosi katastarsku oznaku 112 k.o. Orašac u Orašcu.

23.  Prijedlog zaključka o preuzimanju obveze prijevremenog konačnog povrata kredita broj 7105815822 i broj 7105835015 na ime Marijana Puhjera i broj 7107353818 na ime Nikša Spremić.

24.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. godinu.

25.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019. godini.

26.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik.

27.  Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik.

29.  Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

30.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

31.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

32.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

33.  Prezentacija projekta Participativno budžetiranje.

Komentiraj članak

Komentari