Bravo!

Dubrovačka studentica Lucija Hajdić ima najbolji diplomski rad iz područja marketinga u Republici Hrvatskoj

Diplomski rad "Kreiranje imidža turističke destinacije otok Mljet" studentice Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lucije Hajdić, a pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivane Pavlić, osvojio je prvo mjesto, zajedno s radom Nevena Kružljaka "Mogućnosti i ograničenja neuromarketinga u upravljanju markama", na Natječaju za najbolji diplomski rad iz područja marketinga, koje se organizira u sklopu 23. CROMAR kongresa. Na Natječaj za najbolji diplomski rad pristigli su radovi sa svih ekonomskih fakulteta/odjela iz Republike Hrvatske.

Studentica Hajdić i nastavnica - mentorica doc. Pavlić sudjelovale su na 23. CROMAR kongresu u Lovranu u petak, 25. listopada 2013., gdje su prezentirale diplomski rad te preuzele nagradu.

O diplomskom radu "Kreiranje imidža turističke destinacije otok Mljet":

Predmet istraživanja diplomskog rada studentice Lucije Hajdić je imidž turističke destinacije Mljeta i utjecaj imidža na zadovoljstvo turista i njihovu lojalnost destinaciji. Cilj je istraživanju bio utvrditi je li imidž destinacije pozitivan ili negativan, pri čemu su se analizirale kognitivne i afektivne komponente imidža.

Ovu je temu studentica Hajdić odabrala jer je imidž snažno sredstvo koje, ukoliko se na vrijeme spozna njegova važnost, može biti ključan čimbenik u pozicioniranju turističke destinacije na konkurentnom turističkom tržištu. U radu su definirane komponente imidža kako bi se lakše utvrdio sam proces njegova kreiranja. Predstavljene su i različite metode mjerenja imidža te se utvrdila  važnost i značenje imidža turističke destinacije, prije svega na proces donošenja odluke o kupnji, konkurentnost, a zatim i na zadovoljstvo, kvalitetu i lojalnost. Korištene su provjerene znanstvene statističke metode.

Destinacije koriste imidž za diferencijaciju od konkurentnih destinacija. Pozitivan imidž privlači turiste i destinaciji daje prednost prilikom odabira, pa utječe na veću mogućnost ponovnog posjeta toj destinaciji. Održiva konkurentnost postiže se kreiranjem i prijenosom pozitivnog imidža na potencijalne posjetitelje.

Na temelju provedenoga primarnog istraživanja studentica je dokazala da je pozitivan imidž nematerijalno sredstvo koje, ukoliko je ispravno primijenjeno, donosi turističkim destinacijama konkurentsku, ali i komparativnu prednost. U radu je istaknula da je imidž, bez obzira je li ciljano ili stihijski kreiran, obilježje svake destinacije na tržištu. Utvrdila je da je imidž otoka Mljeta kao turističke destinacije pozitivan, ali da treba uložiti dodatne napore kako bi se očuvao i unaprijedio. Na taj bi način otok Mljet ostvario konkurentsku prednost i formirao imidž otoka koji je u stanju zadovoljiti potrebe određenih tržišnih segmenata.

Analiziranjem imidža otoka Mljeta ispitala se učinkovitost mjera koje se primjenjuju, definirala se pozicija te su prema tome predložene daljnje marketinške aktivnosti kako bi se unaprijedio imidž destinacije.

Studentica je u ovome radu primijenila, s jedne strane, svo ono znanje i metodologiju koju je usvojila tijekom studiranja, a s druge strane veliku želju za unapređenjem razvoja turizma otoka Mljeta, s kojega i potječe. Kombinacija ova dva važna čimbenika pokazala se presudna za postizanje rezultata koji je imao odjeka na razini cijele Hrvatske.

Komentiraj članak

Komentari